Vaste planten

Vaste planten zijn kruidachtige planten die meestal ’s winters afsterven en ondergronds overwinteren. Ze komen elke lente terug om hun jaarlijkse cyclus van groei, bloei, zaadvorming en bovengronds afsterven te herhalen. Er zijn ook wintergroene vaste planten deze planten sterven dus niet in de winter bovengronds af.

Planttijd 

Het gehele jaar door bieden wij een breed assortiment vaste planten. Het gehele jaar door kan er dan ook geplant worden, doordat de meeste planten in potjes geteeld worden. Je bent zo niet meer van de planttijd afhankelijk. Alleen als de grond bevroren is kan er niet geplant worden.

In het najaar beschikken we over het breedste assortiment vaste planten, dit is dan ook de idealen tijd om te planten. De planten zullen in de volgende zomermaanden een voorsprong tonen te opzichten van de vaste planten die in het voorjaar worden geplant.

Vorstgevoelige vaste planten vormen een uitzondering; deze kunt u het beste in de lente planten.

Plant je in de lente, dan kunnen er reeds enkele soorten uitverkocht zijn tijdens de vorige herfst, maar heb je niet het nadeel van de winter met vorst en nattigheid.